znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nádej pre Rómov n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735212
Seat
Rankovce 57, 04445 Rankovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/1/2011
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
31.01.2011

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Kristen Wollam
 • Renáta Tancošová
  born 20.10.1975

Statutory body: Director
 • Jana Borošová From:31.01.2011To:01.07.2015
 • Peter Spišák From:02.07.2015To:31.08.2017
 • Miroslav Galdun
  born 27.03.1986
   From:01.09.2017To:10.06.2019

Type of the generally beneficial services
a) humanitná starostlivosť
a. práca s rómskou komunitou
b. výchova a vzdelávanie rómskych žien a dievčat
c. rozvoj pracovných návykov
d. rozvoj praktických zručností na zlepšenie kvality života
b) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
a. vzdelávanie a aplikácia kresťanských duchovných princípov
b. rozvoj etických a morálnych princípov.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |