znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inovatívne vzdelávanie rómskej mládeže - IVROM, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45735051
Seat
Galaktická 16, 04012 Košice - Nad jazerom, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/34/2010
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
22.12.2010
Date of cancellation
16.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Eva GašparováDeposit: 66 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Eva Gašparová From:22.12.2010To:

Type of the generally beneficial services
Účelom založenia neziskovej organizácie je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, vzdelávania a kultúry občanov hlásiacim sa k príslušnosti rómskej národnosti na území regiónu Košického kraja a v jeho okolí. Z uvedených služieb kladie dôraz najmä na poskytovanie služieb v týchto oblastiach:
- výchovno-vzdelávacích aktivít rómskej a nerómskej mládeže a detí (organizácia PC kurzov pre nezamestnaných),
- zabezpečenie chodu Súkromnej základnej školy Iskrička nádeje, Súkromného školského klubu detí pri SZŠ Iskrička nádeje, Školskej výdajne stravy pri SZŠ Iskrička nádeje,
- poskytovanie verejno-prospešných služieb,
- podpora študentov, ktorých rodiny sa nachádzajú v hmotnej núdzi, alebo žijú zo životného minima,
- poskytovanie poradenskej činnosti pre občanov nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi, mimo rámca sociálnej pomoci,
- prezentácia kultúrnych hodnôt príslušníkov rómskej národnostnej menšiny (prezentácia hudobného umenia, výtvarného umenia, prezentácie rómskych osobností známych v kultúre, výstavy tradičnej kultúry a školenia v tejto oblasti),
- poskytovanie služieb v oblasti sociálnoprávnej ochrany ľudských práv a slobôd,
- organizovanie telesnej výchovy a športu pre rómske deti a mládež, mimo rámca sociálnej pomoci (organizovanie cvičení, voľno časové aktivity, výchovno-rekreačných táborov pre deti a mládež),
- charitatívna činnosť pre rómskych občanov a občanov v hmotnej núdzi (organizovanie charitatívnej činnosti, materiálnej pomoci rodinám s viac deťmi a organizovanie charitatívnych zbierok),
- propagácia činnosti neziskovej organizácie je realizovaná cestou médií a letákov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |