znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Adélka, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734917
Seat
Drienica 219, 08301 Sabinov, Slovenská republika
Website
Registration number
320/2010
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
13.12.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ľudmila Ondirková
  • Ing. Stanislav Ondirko

Statutory body: Director
  • Ing. Stanislav Ondirko From:13.12.2010To:

Type of the generally beneficial services
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Tvorba a ochrana zdravia obyvateľstva

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |