znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Klub priateľov koní n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734879
Seat
Mierova 11, 04015 Košice - Šaca, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/32/2010
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
15.12.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Silvia Menyhértová

Statutory body: Director
  • Silvia Menyhértová From:15.12.2010To:

Type of the generally beneficial services
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |