znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zebra n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734721
Seat
Seredská 121, 917 08 Trnava, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-163/2010
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
08.12.2010
Date of cancellation
15.07.2014
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Katarína Ivančíková

Statutory body: Director
  • Katarína Ivančíková From:09.11.2010To:15.07.2014

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

a) humanitná starostlivosť
- organizovanie humanitných akcií pre postihnuté deti
a mládež
b) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
- organizovanie výstav, koncertov, aktivít pre
dospelých a mládež
c) doplnkové vzdelávanie detí a mládeže vrátane
organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a
mládež
- výučba a jazdenie na koni
- hipoterapia
- organizovanie akcií pre deti a mládež
- zriadenie a prevádzkovanie zooparku prístupného
pre verejnosť
d) tvorba a ochrana životného prostredia
- organizovanie akcií zameraných na ochranu životného
prostredia

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |