znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Milana Rastislava Štefánika v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734518
Seat
Magurská 67, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
27/2010
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
16.11.2010
Date of cancellation
15.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Jozef KoporecDeposit: 100 EUR
  • PhDr. Michal Dobrík, PhD.Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Jozef Koporec From:16.11.2010To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
(1) Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania týchto druhov všeobecno prospešných služieb :

a) vzdelávanie a výchova,
b) vedecko-výskumná činnosť,
c) v oblasti medzinárodných vzťahov a geopolitiky, so zameraním na bezpečnostné vzťahy
a bezpečnostné štúdie,
d) humanitárna činnosť,
e) na podporu regionálneho rozvoja a spolupráce medzi regiónmi Európskej únie,
f) propagácia kultúrnych hodnôt,
g) edičná činnosť.Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |