znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GAMA n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734283
Seat
Mamateja 6, 03601 Martin, Slovenská republika
Website
Registration number
16/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
15.10.2010
Date of cancellation
30.12.2019
Legal title of Cancellation
Rozhodnutie správnej rady o zrušení

Date of liquidation start
21.02.2020
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Martina Kršková
    born 31.10.1991
    Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Martina Kršková From:15.10.2010To:21.02.2020

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať tieto všeobecne prospešné služby v oblasti:
a) vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a športu so zameraním na:
- služby v oblasti organizovania športových podujatí pre deti a mládež
b) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na:
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí,
- organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, výstav, súťaží, prehliadok,
c) tvorby a ochrany životného prostredia so zameraním na:
- organizovanie podujatí pri príležitosti Dňa Zeme, zbieranie odpadkov v okolitých lesoch, letné
upratovacie brigády v mestských častiach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |