znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EKO - skupina, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734224
Seat
Hraničná 1798/17, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-28/2010
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
05.10.2010
Date of cancellation
15.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Katarína HaršányováDeposit: 166 EUR
  • Ing. Róbert Haršány
    born 18.10.1972
    Deposit: 167 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Róbert Haršány From:05.10.2010To:15.07.2015

Type of the generally beneficial services
V zmysle § 2 ods. 2 zák. č.213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti:
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR, v oblati vedy, techniky a ekonomiky s cieľom rozvíjať aj medzinárodnú spoluprácu v týchto oblastiach. Medzi hlavné oblasti pôsobenia patrí ekológia, environmentalistika a ochrana životného prostredia.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |