znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Castellum, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45734186
Seat
Námestie Jána Pavla II. 7, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-26/2010
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
24.09.2010

Founders (Legal persons)
  • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra
    Námestie Jána Pavla II. 1012/7, 94901 Nitra
    IČO: 35593008
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • PhDr. Pavel Žebrák From:24.09.2010To:12.10.2011
  • Mgr. Vladimír Kopec From:12.10.2011To:04.10.2012
  • Mgr. Veronika Pleštinská From:04.10.2012To:

Type of the generally beneficial services
Všeobecne prospešnými službami, ktoré bude nezisková organizácia poskytovať je tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. Ďalej záchrana a obnova Nitrianskeho hradu, NKP.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |