znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút Communio, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733635
Seat
Jána Kalinčiaka 1, 01001 Žilina, Slovenská republika
Website
Registration number
13/10
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
30.06.2010

Founders (Legal persons)
  • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
    Mariánske nám. 23, 010 01 Žilina
    IČO: 42063043
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Zdeno Pupík From:30.06.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje predovšetkým tieto všeobecne prospešné služby:
a) organizovanie aktivít v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých:
- krátkodobé a dlhodobé vzdelávacie programy,
- vzdelávacie školenia a kurzy,
- prednášky, besedy a diskusné fóra,
- konferencie a tematické semináre,
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie aktivít na podporu duchovných a kultúrnych hodnôt,
c) vydávanie publikácií:
- periodické a neperiodické publikácie a knihy.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |