znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
IEEE Technical University of Kosice n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733601
Seat
Letná 9, 04001 Košice - Sever, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/14/2010
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
28.06.2010
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján Tkáč

Statutory body: Director
  • Ján Tkáč From:28.06.2010To:

Type of the generally beneficial services
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
- ochrana ľudských práv a základných slobôd

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |