znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
LORE n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733147
Seat
Za hradbami 13, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Website
Registration number
325
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
18.05.2010
Date of cancellation
18.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Bc. Luboš REICHBAUER
  • Ing. Radko LOCZI

Statutory body: Director
  • Ing. Martina LOCZIOVÁ From:18.05.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne, zručností, návykov a zvýšenia sociálneho a ekonomického rozvoja,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- organizovanie výstav, exkurzií s cieľom prezentácie remesiel a služieb.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |