znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia FRU FRU GALLERY v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733139
Seat
Fialkové údolie 5, 81101 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
324
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
18.05.2010
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. art. Miloš KOPTÁK
  • Daniel DORČÁK
    born 05.08.1980
  • Ing. Ján GURÁŇ

Statutory body: Director
  • Martin FTÁČNIK From:18.05.2010To:21.10.2015

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na umenie a kultúru:
- príprava a organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí a prezentácií,
- príprava a organizovanie stretnutí, seminárov, besied, kurzov, školení, okrúhlych stolov, konferencií
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- umelecké analýzy, rozbory, prieskumy,
- realizácia projektov zameraných na získanie finančných prostriedkov z fondov,
- informovanie o horeuvedených aktivitách prostredníctvom internetu a nízkonákladových tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |