znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
BanskoBystrická akadémia, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733104
Seat
Krivánska 7, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
17/2010
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
19.05.2010
Date of cancellation
15.07.2013
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • BGR - REAL, s.r.o.
    Krivánska 6142/7, 97411 Banská Bystrica
    IČO: 44003650
    Deposit: 250 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Dagmar Bugárová From:17.05.2010To:15.07.2013

Type of the generally beneficial services
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |