znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Zdravotná starostlivosť - ASAP, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45733031
Seat
Hviezdna 8, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-155/2010
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
11.05.2010
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • HYPOKONZULT, s.r.o.
    Alžbetínske námestie 1203, 92901 Dunajská Streda
    IČO: 36263834
    Deposit: 500 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Zsolt Puha From:03.05.2010To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
1. Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov :
- poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej
fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek - v domove sociálnych služieb.

2. Ochrana ľudských práv a slobôd
3. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |