znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EBBA, n.o. - vzdelávanie, poradenstvo, sociálny servis
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732973
Seat
Nám. Štefana Moyzesa 17/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
14/2010
Registration Office
Okresný úrad Banská Bystrica
Date of registration
03.05.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Petruška ŠtestkováDeposit: 100 EUR
  • Mgr. Helena BevelaquaDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Helena Bevelaqua From:03.05.2010To:

Type of the generally beneficial services
Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Ochrana ľudských práv a základných slobôd
Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |