znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
"Jeseň života - ODEVA, n.o."v likvidácii
Sídlo
Hlavná 574/94, 91105 Trenčín, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Trenčín
IČO
45732914
Dátum vzniku
26.04.2010
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
Právnické osoby pre danú neziskovú organizáciu nie sú uvedené
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • Zuzana Gajarská, Jána Hollého 891/2, 91101 TrenčínVklad: 100 EUR
  • Miroslav Luščík, Liptovská 7369/1, 91108 TrenčínVklad: 100 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Zuzana Gajarská, Hollého 2, 91101 TrenčínOd: 26.04.2010Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
1/ poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z. z., konkrétne sociálne služby zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného vzťahu postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú:
1.1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek,
1.2. prepravná služba,
1.3. sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
1.4. sprostredkovanie osobnej asistencie,
1.5. požičiavanie pomôcok, ďalej podporné služby, ktorými sú:
1.6. poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
1.7. poskytovanie sociálnej služby v práčovni,
2/ poskytovanie služieb v oblasti samo vzdelávania a rozvoj telesnej kultúry najmä u osôb v dôchodkovom veku,
3/ poskytovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí najmä pre osoby v dôchodkovom veku.

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |