znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia DANUBE
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732841
Seat
Krížna 47, 81107 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
321
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
19.04.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Ondrej KADÁK
    born 18.02.1952

Statutory body: Director
  • Ing. Ondrej KADÁK From:19.04.2010To:10.07.2013
  • Oto TÓTH From:10.07.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a to:
- služby v organizovaní kultúrnych, spoločenských podujatí, stretnutí, besied, prezentácií,
- organizovanie výstav, zdravotných pobytov,
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, prednášok.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |