znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Bemaco HC 46 Bardejov, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732833
Seat
Kutuzovova 3687, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Website
Registration number
303/2010
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.04.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Helena GmitterováDeposit: 150 EUR
  • Ing. Ladislav Kovalský
    born 02.06.1968
    Deposit: 150 EUR

Statutory body: Director
  • Helena Gmitterová From:16.04.2010To:23.06.2011
  • Ing. Ladislav Kovalský From:24.06.2011To:

Type of the generally beneficial services
1. Organizovanie voľného času mládeže v záujme rozvoja jej telesného a duševného zdravia pod odborným dohľadom pedagogických a zdravotníckych pracovníkov.
2. Poskytovanie služieb v oblasti telesnej kultúry so zameraním na ľadový hokej pre športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň.
3. Sledovanie rastu športovej výkonnosti športovcov, jej zvyšovanie na dosiahnutie vrcholovej úrovne pre dané športové odvetvie.
4. Podporovanie rastu talentovanej mládeže pochádzajúcej zo sociálne slabších rodín.

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |