znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nový Domov Vranov n.T.-Lomnica, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732370
Seat
Šandalská 2076/44, 09101 Stropkov, Slovenská republika
Website
Registration number
297/2010
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
18.02.2010

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Oľga NovákováDeposit: 100 EUR
 • Jana KačmárováDeposit: 100 EUR
 • Peter Spusta
  born 19.09.1978
  Deposit: 100 EUR
 • Mgr. Lucia Bížová
  born 19.05.1984
  Deposit: 100 EUR
 • Božena SpustováDeposit: 100 EUR

Statutory body: Director
 • Oľga Nováková From:18.02.2010To:20.10.2013
 • Mgr. Lucia Bížová From:21.10.2013To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia sa zakladá za účelom poskytovania sociálnej služby, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti popdľa zákona č. 448/2008 Z.z., a to formou zriadenia domova sociálnych služieb pre dospelých a zariadenia seniorov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |