znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KAMÉLIA, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732272
Seat
Hradná 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-8/2010
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
15.02.2010
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Viliam FábryDeposit: 200 EUR
  • Pharm.Dr. Gabriela FábryDeposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Viliam Fábry From:15.02.2010To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia KAMÉLIA, n.o. (ďalej len "nezisková organizácia")sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
- tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt

Back




Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |