znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nemocnice s poliklinikami n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45732205
Seat
Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO-7/2010
Registration Office
Okresný úrad Nitra
Date of registration
05.02.2010
Date of cancellation
21.02.2018
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • Nitriansky samosprávny kraj
  Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra
  IČO: 37861298
  Deposit: 65000 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
 • MUDr. Gabriel Mančík From:05.02.2010To:10.09.2010
 • Ing. Marta Eckhardtová, MPH From:10.09.2010To:14.01.2013
 • Ing. MPH Marta Eckhardtová
  born 08.10.1956
   From:14.01.2013To:21.02.2018

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie prevažne zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |