znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KVC CNC, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731985
Seat
Malinová 357 , 972 13 Malinová, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/162-1/2010
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
20.01.2010
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Timea Rudinská
  • Miloš Rudinský

Statutory body: Director
  • Mgr. Eva Zábojníková From:20.01.2010To:15.12.2010
  • Ľudovít Szlama From:15.12.2010To:02.01.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti:

- Vzdelávania, výchovy, organizovania školení a seminárov.
- služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Prezentácia práce na CNC strojoch, organizovanie vzdelávacích, inovačných a informatívnych kurzov.
- poradenské služby zabezpečujúce relaxačné a tvorivé programy. Poskytovanie poradenských služieb prostredníctvom seminárov, kurzov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |