znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EPIZODA n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923978
Seat
Liešťany 262, 97227 Liešťany, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/NO/155-10/2009
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
16.09.2009
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Jozef VážnyDeposit: 500 EUR
  • Jarmila SobotováDeposit: 500 EUR
  • Dagmar VážnaDeposit: 500 EUR
  • JUDr. Milan SobotaDeposit: 500 EUR

Statutory body: Director
  • Jozef Vážny From:16.09.2009To:

Type of the generally beneficial services
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |