znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EGACOS PLUS n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731641
Seat
Pod Wilec hôrkou 4053/2, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
288/2009
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
29.12.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MVDr. Milan PribulaDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • MVDr. Milan Pribula From:29.12.2009To:03.04.2018
  • Mária Pribulová
    born 27.05.1946
     From:04.04.2018To:

Type of the generally beneficial services
1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
2. Poskytovanie sociálnych služieb
- príprava a poskytovanie pokrmov pre sociálne odkázaných občanov
- rozvoz stravy pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc
3. Poskytovanie poradenskej a odbornej pomoci pri organizácii podujatí zameraných na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
4. Vytváranie internetových centier a poskytovanie informačných služieb
5. Rozvoj marketingových aktivít v cestovnom ruchu na podporu predaja produktov
6. Poskytovanie lekárenských služieb a založenie strednej zdravotnej školy so zameraním na farmaceutického laboranta
7. Poskytovanie nižšieho stredného vzdelania, stredného odborného vzdelania, úplného stredného odborného vzdelania

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |