znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia LaVela v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731501
Seat
Staré Grunty 9B, 84104 Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika
Website
Registration number
310
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
18.12.2009
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • JUDr. Andrej HOLÁKDeposit: 300 EUR
  • Ing. Martin BOROŠ
    born 02.09.1966
    Deposit: 100 EUR
  • JUDr. Boris SUSKO, PhD.Deposit: 100 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Martin HOLÁK, PhD. From:18.12.2009To:21.08.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a to najmä:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, tréningov a prezentácií,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a súťaží,
- organizovanie voľnočasových aktivít, výmenných pobytov a ďalších podujatí s cieľom rozvíjať talent, návyk na zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním najmä:
- analýzy rozbory, prieskumy,
- vypracúvanie projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |