znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731420
Seat
Kvetoslavovská 366/26, 90042 Dunajská Lužná, Slovenská republika
Website
Registration number
308
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
16.12.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Eugen Oltus
    born 04.04.1962

Statutory body: Director
  • Ing. Eugen OLTUS From:16.12.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti:
- tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu zdravia obyvateľstva, regionálny rozvoj a zamestnanosť,
- služby organizovania seminárov, školení, besied, stretnutí,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- osvetovú činnosť v uvedených oblastiach a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby,
- poskytovanie informácií prostredníctvom drobných tlačovín o uvedených aktivitách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |