znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
R - CENTRUM SENICA,regionálne rekvalifikačné centrum na podporu zamestnávania, n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731390
Seat
Športová 381, 905 01 Senica, Slovenská republika
Website
Registration number
VVS/NO- 142/2009
Registration Office
Okresný úrad Trnava
Date of registration
18.12.2009
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Ing. Miloš Štefečka
  born 27.04.1959
  Deposit: 500 EUR
 • Ing. Ladislav Gabčo, CSc.
  born 08.04.1963
  Deposit: 500 EUR
 • Ing. Mgr. Andrej ŠpankaDeposit: 500 EUR

Statutory body: Director
 • Katarína Janošťáková From:18.12.2009To:16.07.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať tieto všeobecne prospešné služby:
a)služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
(rekvalifikácia nezamestnaných, vyvíjanie aktivít za
účelom osvojenia pracovných návykov nezamestnaných s
následným zapojením do pracovného procesu, podpora
zamestnanosti nezamestnaných),
b)ochrana ľudských práv a základných slobôd s dôrazom na
sociálne práva,
c)vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
d)výskum, vývoj,vedecko-technické služby a informačné
služby

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |