znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Charis v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
45731217
Seat
Partizánska 2, 81103 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Website
Registration number
303
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
07.12.2009
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Kamil HOSPODÁR
  • Viktor FOGEL
    born 30.07.1984

Statutory body: Director
  • Viktor FOGEL From:07.12.2009To:16.08.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- sociálna rehabilitácia a zabezpečenie starostlivosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzických osôb rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopnosti a posilovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |