znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
FAIR 4 PEOPLE, nezisková organizácia v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35583797
Seat
Jantárova 10, 04001 Košice - Juh, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/32/2009
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
26.11.2009
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján ValkoDeposit: 50 EUR

Statutory body: Director
  • Ján Valko From:26.11.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje:
a)tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt
b)vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
c)tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
d)služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
e)zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
f)ochrana ľudských práv a základných slobôd
g)služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |