znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EDUMED n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35583738
Seat
Bukureštská 7, 04013 Košice - Sídlisko Ťahanovce, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/26/2009
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
02.11.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • MUDr. Lenka KaškováDeposit: 50 EUR
 • MUDr. Ján VargaDeposit: 50 EUR
 • MUDr. Pavel Staško
  born 03.07.1984
  Deposit: 50 EUR
 • MUDr. Marek Varga
  born 19.07.1977
  Deposit: 50 EUR

Statutory body: Director
 • MUDr. Lenka Kašková From:02.11.2009To:18.11.2012
 • MUDr. Lenka Semjanová From:19.11.2012To:

Type of the generally beneficial services
- podpora odborného rastu študentov medicíny, PhD študentov, lekárov a zdravotníckeho personálu
- rozvoj vzdelávania
- organizácia domácich a medzinárodných konferencií, podpora účasti na domácich a medzinárodných kongresoch
- prezentácia prác elektronickou formou
- podpora publikačnej činnosti


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |