znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
GALÉRIA 19 n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166756
Seat
Záborského 15, 83103 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
26204/294/2009-NO
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
09.10.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Alexandra KISSOVÁ

Statutory body: Director
  • Alexandra KISSOVÁ From:09.10.2009To:02.12.2010
  • Mgr. Eva PIOVARCSYOVÁ From:02.12.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie stretnutí, prezentácií, seminárov, školení, sympózií, výstav a kurzov so zámerom propagácie kultúry a umenia,
- organizovanie výstav s cieľom uspokojovania mnohostranných záujmov a záľub občanov v oblasti umenia, kultúry a oddychu,

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb:
- poskytovanie informácií z oblasti výtvarného umenia a kultúry prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- služby v oblasti analýz, prieskumov, rozborov, spracovanie projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z fondov pre rozvoj uvedených aktivít.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |