znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
B M Európske Demokratické Fórum, n.o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166748
Seat
Grösslingová 6-8, 81109 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
293
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
09.10.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Dominik BRICHTA
  • Martin MANINA

Statutory body: Director
  • Martin MANINA From:09.10.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva:
- organizovanie konferencií, školení, kurzov a diskusií,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav, prezentácií

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách a propagácia obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
- vypracovanie analýz, rozborov, koncepcií, štúdií,
- spracovanie projektov za účelom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
- poskytovanie služieb v oblasti spracovania projektov.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |