znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Human Family
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166721
Seat
Karpatská 26, 81105 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
291
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
25.09.2009

Founders (Legal persons)
  • Ribera s. r. o.
    Panenská 24, 81103 Bratislava
    IČO: 44434871
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Ing. Katarína ŠILHÁROVÁ From:25.09.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na ochranu ľudských práv a základných slobôd, tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť:
- organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií aj s medzinárodnou účasťou,
- služby v organizovaní kultúrnych, spoločenských podujatí, prezentácií, výstav aj s medzinárodnou účasťou
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na vyššie uvedené aktivity:
- vypracovávanie analýz, projektov, rozborov, prieskumov, štúdií s cieľom získania prostriedkov z rôznych fondov,
- informačné služby s cieľom poskytovať informácie verejnosti prostredníctvom internetu a drobných tlačovín o vyššie uvedených oblastiach,
- služby v oblasti výskumu, vývoja so zameraním na vyššie uvedené aktivity.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |