znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
EVERGREEN, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092418
Seat
Štefánikova 3874/2, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0266
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
09.06.2009
Date of cancellation
16.07.2012
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ing. Vladimír StachDeposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Ing. Vladimír Stach From:09.06.2009To:

Type of the generally beneficial services
1/ Poskytovanie zdravotnej starostlivosti:

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov formou:
- pracoviská jednodňovej chirurgie v chirurgických disciplínach: ortopédia, gynekológia, všeobecná chirurgia, urológia, plastická chirurgia.
- zriadenie osteologického centra s denzitometriou v Prešovskom kraji,
- zdravotná rehabilitácia,
- sociálna rehabilitácia,
- skvalitnenie pooperačnej starostlivosti v rámci rehabilitácii a ochorení pohybového ústrojenstva,
- podpora telesnej zdatnosti ako prevencia vývojových ochorení mládeže,
- rekvalifikácia na domácu ošetrovateľskú starostlivosť,
- podpora ambulantnej lekárskej starostlivosti, skvalitnenie diagnostiky

2/ Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:

Nezisková organizácia bude poskytovať sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť v zmysle zák. č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov formou:
- zriadenie denného stacionára pre deti a dospelých / zariadenie pre opatrovateľské služby /

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |