znak SR

Register neziskových organizácií

Zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Výpis z registra

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony.

Názov organizácie
Odborný liečebný a sociálny ústav n. o.
Sídlo
Jilemnického 4, 08001 Prešov, Slovenská republika
Registrový úrad
Okresný úrad Prešov
IČO
42092396
Dátum vzniku
02.06.2009
Dátum zániku

Zakladatelia (Právnické osoby)
  • PKB invest s.r.o.Vklad: 50000 EUR
Zakladatelia (Fyzické osoby)
  • PhDr. Ján Bync, PhD., Švábska 6814/38, 08005 PrešovVklad: 300000 EUR

Štatutárny orgán: Riaditeľ
  • Ing. Peter Ostrolucký, Starozagorská 6, 04023 KošiceOd: 02.06.2009Do: 11.09.2011
  • Ing. Lenka Rybanská, Ľ. Podjavorinskej 3375/20, 05801 PopradOd: 12.09.2011Do: 03.11.2014
  • PhDr. Jaroslav Stoják, Stročín 17, 08901 SvidníkOd: 04.11.2014Do: 
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude poskytovať:

1. Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti ( prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ) v rozsahu:

a) špecializovanú ústavnú starostlivosť
b) následnú zdravotnú starostlivosť
c) špecializovanú ambulantnú starostlivosť
d) diagnostiku a liečbu v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
e) ubytovanie a stravovanie
f) dopravnú zdravotnú službu
2. Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon v znení neskorších predpisov a humanitárna starostlivosť"
3. Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
4. Ochrana ľudských práv a základných slobôd
5. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
6. Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
7. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
8. Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

Späť
Hlavný zoznam  | Úvod  | Abecedný zoznam - aktuálny  | Abecedný zoznam - úplný |
Vyhľadať podľa:   | Názvu | Sídla | Právnickej osoby | Fyzickej osoby | IČO | Účelu  |
Informácie o registrácii  | Návod na používanie registra |


Správca obsahu (MV SR) | Technický prevádzkovateľ (IVeS) | Vyhlásenie o prístupnosti  |