znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
"STREDISKO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PODHÁJ-POPRAD-VEĽKÁ, n. o."
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092337
Seat
Scherfelova 1370/16, 05801 Poprad, Slovenská republika
Website
Registration number
0258
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
16.03.2009

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • PhDr. František Buvala
    born 25.04.1961

Statutory body: Director
  • Beáta Neubellerová From:16.03.2009To:13.08.2010
  • Marek Buvala From:13.08.2010To:

Type of the generally beneficial services
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

a) rozšírenie poskytovania služieb podľa stupňa obtiažnosti a potreby starostlivosti o občanov
b) zvýšenie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb oproti štátnym organizáciám

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |