znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Inštitút rozvoja, n. o., používaná skratka: IR, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092302
Seat
Hlavná 2976/68, 08001 Prešov, Slovenská republika
Website
Registration number
0254
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
13.01.2009
Date of cancellation
16.07.2016
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Ján TverdíkDeposit: 2000 SKK

Statutory body: Director
  • Ján Tverdík From:13.01.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie:
" Inštitucionálna koordinácia aktivít a spolupráca v oblasti regionálneho rozvoja na báze partnerstva / inštitúcie verejnej správy, súkromného a tretieho sektora /
" Vzdelávacia činnosť
" Organizovanie výchovno-vzdelávacích seminárov a konferencií
" Zabezpečovanie, tvorba a realizácia projektov a programov
" Aktivizovanie subjektov pôsobiacich v regióne k získavaniu domácich a zahraničných grantov
" Organizovanie výstav, kultúrnych spoločenských a športových podujatí kurzov a seminárov
" Šírenie regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |