znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Tvoj čas, n. o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092311
Seat
Hviezdoslavova 386/73, 08271 Lipany, Slovenská republika
Website
Registration number
0255
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
17.12.2008
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
 • Alena Majerčíková
  born 21.04.1984
  Deposit: 2000 SKK
 • Mária Žondová
  born 15.11.1976
  Deposit: 2000 SKK

Statutory body: Director
 • Mária Žondová From:17.12.2008To:15.07.2011

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia je založená na poskytovanie:

a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
b) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
c) poskytovanie zdravotnej starostlivosti
d) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
e) ochrana ľudských práv a základných slobôd
f) prevádzkovanie DD
g) prevádzkovanie DSS

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |