znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia FIFFBA v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166551
Seat
Bratislavská 57, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika
Website
Registration number
276
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
30.04.2009
Date of cancellation
17.07.2012
Legal title of Cancellation

Date of liquidation start
17.07.2012
Date of liquidation end

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Eva PORUBANOVÁDeposit: 33 EUR

Statutory body: Director
  • Mgr. Eva PORUBANOVÁ From:30.04.2009To:27.08.2012

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt::
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, stretnutí so zameraním na kultúrnu tvorbu,
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, festivalov, koncertov, prezentácií s cieľom propagácie duchovných a kultúrnych hodnôt a slovenskej kultúry doma a v zahraničí,
ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby:
- informovanie o horeuvedených aktivitách prostredníctvom internetu a drobných tlačovín.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |