znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia child care International v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166535
Seat
Mickiewiczova 5, 81107 Bratislava, Slovenská republika
Website
Registration number
274
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
24.04.2009
Date of cancellation
16.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Michael MARKO

Statutory body: Director
  • Michael MARKO From:24.04.2009To:06.09.2010

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, kurzov, stretnutí so zameraním na ochranu ľudských práv a základných slobôd a tvorbu a ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľstva zameranú na informovanie o alternatívnych energetických zdrojoch a energetických systémoch.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |