znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n. o.,
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42092175
Seat
Kukučínova 1780/1, 08301 Sabinov, Slovenská republika
Website
Registration number
241/2008
Registration Office
Okresný úrad Prešov
Date of registration
22.08.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Mgr. Juliana Ilenčíková

Statutory body: Director
  • Mgr. Juliana Ilenčíková From:22.08.2008To:

Type of the generally beneficial services
Misiou spoločnosti je vybudovať zariadenie sociálnych služieb s rehabilitáciou špecializovanou na Sclerosis multiplex.

Národné centrum sclerosis multiplex bude poskytovať tieto všeobecnoprospešné služby:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
j) v spolupráci so zahraničnými organizáciami poskytovanie najnovších poznatkov o liečbe SM.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |