znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nový Obzor, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923889
Seat
Domovina 425, 97243 Zemianske Kostoľany, Slovenská republika
Website
Registration number
NO/147-2/2009
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
26.02.2009
Date of cancellation
15.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Iveta Žigová
    born 17.07.1978
    Deposit: 200 EUR

Statutory body: Director
  • Milan Žiško From:26.02.2009To:12.08.2009
  • Ing. Marta Mokrá From:12.08.2009To:22.04.2010
  • Mária Bocková  From:22.04.2010To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

1) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, a v tom najmä:
" poskytovanie ubytovania pre nevidiacich
" poskytovanie stravovania pre nevidiacich
" poskytovanie dopravy pre nevidiacich
2) Služby na podporu rozvoja zamestnanosti, a v tom najmä:
" založenie a prevádzka chránenej dielne pre nevidiacich, v ktorej sa budú vykonávať rôzne práce vyhovujúce nevidiacim a ťažko zdravotne postihnutým osobám ako napr. výroba drevených hračiek, detského nábytku, rôznych výrobkov z dreva, montovanie, kompletovanie a balenie;
" zaškolenie a poskytovanie pomoci pri začleňovaní sa nevidiacich do výrobných a pracovných procesov
3) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry pre nevidiacich, a v tom najmä:
" organizovanie kurzov priestorovej orientácie
" organizovanie kurzov domácich prác (varenia, prania, žehlenia, šitia ...)
" kurzy počítačové
" školenie manipulácie s platidlom
" vytvorenie a prevádzka relaxačného centra pre nevidiacich
" rozvoj športovej činnosti (golbal, streľba, šachy, posilňovanie...)
" organizovanie turistických stretnutí a špeciálnych letných a zimných športov
4) Pomoc a poradenstvo príbuzným nezvestných osôb pri vyhľadávaní nezvestných osôb prostredníctvom internetu, vykonávané nevidiacimi a ťažko zdravotne postihnutými osobami.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |