znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Kynologický klub Monica, Rožňava n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35583509
Seat
ul. Sama Czabána 6, 04801 Rožňava, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/2/2009
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
26.01.2009
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Monika KaposváriováDeposit: 16.6 EUR
  • Erik IcsekDeposit: 16.6 EUR

Statutory body: Director
  • Monika Kaposváriová From:26.01.2009To:

Type of the generally beneficial services
1. podpora a rozvoj športovej kynológie a pracovné využitie psov
2. kynologické akcie pre verejnosť
3. využívanie schopností psov pre humánne potreby (canisterapia)
4. spolupráca s organizáciami podobného charakteru

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |