znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
KULTURPAKT - Nezávislá platforma pre súčasné umenie n.o. Skrátený názov: KULTURPAKT n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35583452
Seat
Kováčska 1, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/34/2008
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
17.12.2008
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
 • NA PERÓNE
  nižná úvrať 25, 04001 Košice
  IČO: 35575638
 • O.z. BONA FIDE
  Bajzova 3, 04001 Košice
  IČO: 31310711
Founders (Natural persons)
 • Ing. Lukáš Kreheľ
  born 07.07.1984
 • Peter Beňo
  born 30.09.1978
 • Lukáš Berberich
 • Karol Rohrer
  born 14.02.1983

Statutory body: Director
 • Karol Rohrer From:17.12.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a to najmä v oblasti zvyšovania kultúrnej úrovne, vytvárania podmienok pre rozvoj umeleckých aktivít, podporovania a rozvoja talentov v súčasnom umení, podporovania a rozširovania záujmu o súčasné umenie.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |