znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia Clementia v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166501
Seat
Ružinovská 1, 82101 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika
Website
Registration number
272
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
30.12.2008
Date of cancellation
16.07.2015
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Zuzana HALANOVÁDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • Oľga FÜRSTOVÁ From:30.12.2008To:13.09.2013
  • Oľga FEDORKOVÁ From:13.09.2013To:03.11.2015

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa osobitného zákona:
- sociálne poradenstvo zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii bude poskytované na úrovni základného sociálneho poradenstva,
- domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca.
Na skvalitnenie svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať ďalšie služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- služby organizovania rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, návštev, výstav, exkurzií, školení,
- služby v oblasti organizovania besied, seminárov so zameraním na sociálnu oblasť.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |