znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Beckovské hradné múzeum, n.o. - v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
37923838
Seat
Beckov 180, 91638 Beckov, Slovenská republika
Website
Registration number
NO/142-7/2008
Registration Office
Okresný úrad Trenčín
Date of registration
23.12.2008
Date of cancellation
15.07.2010
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • Obec Beckov
    Beckov 180, 91638 Beckov
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • JUDr. Pavol Pospecha From:23.12.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a to najmä zriadením a prevádzkou miestneho múzea, v rámci ktorého bude poskytovať najmä tieto služby:
* ochraňovať, spracovávať a sprístupňovať zbierkový a pamiatkový fond,
* poskytovať informačné a poradenské služby návštevníkom múzea,
* vykonávať kultúrno-výchovnú činnosť umeleckého a spoločenského zamerania a podieľať sa na takejto činnosti iných subjektov,
* organizácia a zabezpečenie podujatí, príp. akcií, ktorých je organizátorom alebo spoluorganizátorom,
* nadväzovať priame vzťahy s obdobnými organizáciami.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |