znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Lyžiarsky klub Oravan - Brezovica, n. o.
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42168171
Seat
Brezová 123, 02801 Brezovica, Slovenská republika
Website
Registration number
17/08
Registration Office
Okresný úrad Žilina
Date of registration
18.12.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • Róbert Pakos
    born 26.08.1972
    Deposit: 66.38 EUR

Statutory body: Director
  • Róbert Pakos From:18.12.2008To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia Lyžiarsky klub Oravan - Brezovica, n. o. sa zakladá za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry.
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania a rozvoja telesnej kultúry a športu v oblasti lyžiarskeho výcviku detí v rámci okresu Tvrdošín, ich tréningovej a kondičnej prípravy na športoviskách počas roka, zabezpečenia oblastných pretekov v lyžovaní, účasť na pretekoch v rámci Slovenska ako aj na medzinárodných podujatiach.

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |