znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
I+poli n.o. v likvidácii
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
35583428
Seat
Szakkayho 1, 04001 Košice, Slovenská republika
Website
Registration number
OVVS/31/2008
Registration Office
Okresný úrad Košice
Date of registration
04.12.2008
Date of cancellation
16.07.2011
Legal title of Cancellation

Founders (Legal persons)
  • I+pili z.p.o.
    Rampová 7, 04001 Košice
    IČO: 35578131
    Deposit: 1659.69 EUR
Founders (Natural persons)
Persons for non-profit organisations are not listed

Statutory body: Director
  • Mgr. Natália Novitzká From:04.12.2008To:09.11.2009
  • Ing. Peter Varga From:10.11.2009To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |