znak SR

Register of Non-profit Organisations

Run by the Ministry of Interior of the Slovak Republic, Public Administration Section
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, Slovak Republic

Register extract

This extract has only indicative character and it is not applicable for legal acts.

Name of organisation
Nezisková organizácia CARMENTA
Legal form
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Identification number (IČO)
42166462
Seat
Agátová 3385/5E, 841 01 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Website
Registration number
270
Registration Office
Okresný úrad Bratislava
Date of registration
04.12.2008

Founders (Legal persons)
Legal persons for non-profit organisations are not listed
Founders (Natural persons)
  • MUDr. Alena SVOREŇOVÁDeposit: 33.19 EUR

Statutory body: Director
  • MUDr. Alena SVOREŇOVÁ From:04.12.2008To:06.12.2011
  • Ing. Stanislav LUŽINSKÝ From:06.12.2011To:12.10.2016
  • Ing. Stanislav LUŽINSKÝ
    born 18.05.1954
     From:12.10.2016To:

Type of the generally beneficial services
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
- organizovanie seminárov, školení, besied, stretnutí, kurzov, príprava projektov, prezentácií so zameraním na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a sociálnu oblasť,

výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby so zameraním na informačné služby v uvedených oblastiach
prostredníctvom internetu a drobných tlačovín:
- analýzy, rozbory, hodnotiace správy, príprava projektov, spracovanie a realizácia projektov.


Back
Main list  | Introduction  | List in alphabetical order - actual  | List in alphabetical order - full |
Search by:   | Name | Seat | Legal person | Natural person | Identification number (IČO) | Objective  |
Information on registration  | Register usage manual |


Content manager (MV SR) | Technical support (IVeS) | Accessibility  |